Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд