Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

салбар дундын мэдээллийн сан цэсний мэдээллүүд