Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах цэсний мэдээллүүд