Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд