Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж цэсний мэдээллүүд