Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс цэсний мэдээллүүд