Манай байгууллагаар үйлчлүүлэгч иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа. Та линкээр орж сэтгэл ханамжийн судалгаа өгнө үү. БАЯРЛАЛАА https://forms.gle/KjC9EkBXaHWjfeYi7