Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөрүүд цэсний мэдээллүүд