Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Худалдан авах ажиллагааны аудитын дүгнэлт цэсний мэдээллүүд