Цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдах ээжүүдийн бүртгэл эхэллээ

Санхүүгийн тайлан цэсний мэдээллүүд