Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ